Tietosuoja

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 5.11.2010

1.1. Rekisterinpitäjä

Ozbaby
Viilarinkatu 1, Turku
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Ozbaby
Viilarinkatu 1
Turku
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi, asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
– lapsen syntymäkuukausi ja -vuosi

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

RePack

1.     Henkilötietojen kerääminen ja käyttö, tietosuoja

Verkkokauppa luovuttaa RePack-tilauksen käsittelyn ja laskutuksen kannalta välttämättömät tiedot Plan B From Outer Space Oy:lle. Asiakkaiden tiedot on tallennettu RePack-asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään tilauksen käsittelyyn ja seurantaan, etusetelin toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Plan B käsittelee asiakkaan henkilötietoja Suomessa sovellettavien tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti. Plan B ei myy, jaa tai vuokraa tietoja ulkopuoliselle taholle.  Plan B ei luovuta keräämiään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille muuhun tarkoitukseen kuin tilauksen käsittelyä tai mahdollisia perintätoimia varten. Plan B pidättää itsellään oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tätä koskevat yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen help@originalrepack.com. Rekisteriseloste on nähtävillä plan B:n verkkosivuilla osoitteessa www.originalrepack.com. Rekisteriin on estetty pääsy kaikilta muilta paitsi Plan B:n ja Verkkokaupan palveluksessa toimivilta henkilöiltä.